Start årsavslutningen, fane Regnskap

Årsavslutningen startes på Klientkortet ved å klikke på lenken for Årsavslutning (og om ønskelig velges også Periodeavslutning og Skattemelding).

Årsavslutningen består av 3 deler: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill.

 

Når du starter Årsavslutningen, så kommer du til nedenstående skjermbilde. 

  1. Innstillings-knapp (Tannhjul). Innstillinger om selskapet, regnskap og revisjon, saldoer samt nyheter i maler.
  2. Tre faner: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill. Fanene beskrives i hver sin manual.
  3. Verktøyrad
  4. Hamburgermenyen, som er tilpasset den aktuelle fane for henholdsvis Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill.

 

image-20220915152055-4