Start årsavslutningen - Fane Regnskap

Årsavslutningen startes på Klientkortet ved å klikke på lenken for Årsavslutning (og om ønskelig velges også Periodeavslutning og Skattemelding)

Innstillinger påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen (markert i bilde med nr 1)

Årsavslutningen består av 3 deler: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill

 

Når du starter Årsavslutningen, så kommer du til nedenstående skjermbilde. 

 1. Innstillingsknapp (Tannhjul). Innstillinger om selskapet, regnskap og revisjon, saldoer samt nyheter i maler.
 2. Tre faner: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill. Fanene beskrives i hver sin manual.
 3. Verktøyrad
 4. Hamburgermenyen, som er tilpasset den aktuelle fane for henholdsvis Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill.

image-20220915152055-4

 

Innstillinger (Tannhjul)

 

Innstillinger påvirker både årsavslutning- og skattemodulen. Det er derfor viktig å gjøre riktige valg her.

 • Klikk på Tannhjul
 • Klikk på blyant som er markert i bilde.

image-20231109153938-1

 

Innstillinger om selskapet

Velg organisasjonsform og virksomhetstype:

 • Om du har opprettet ett nytt selskap (ny klient), så har du allerede valgt oganisasjonsform. 
 • Velg virksomhetstype
 • Skatteetaten har varslet endring om at 3 virksomhetertyper skal fjernes fra virksomhetstyper: Vannkraftverk, petroleumsforetak og rederi.

image-20231116154938-1

Velg næringstype:

 • Et vanlig AS = Annen næring

image-20231116155135-2

Velg Årsregnskapsplikt:

Full regnskapsplikt

 • innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning. 
 • Ved full regnskapsplikt for ENK så vil tema forskjeller komme under Grunnlag - Beregning av næringsinntekt.

Begrenset regnskapsplikt 

 • innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler. 
 • Begrenset regnskapsplikt forutsetter at du oppfyller krav om små foretak og har plikt til å levere inn skattemelding. 

Ingen regnskapsplikt:

 • Om du ønsker å synliggjøre prinsippnote, velg Avanserte instillinger og Enkeltpersonforetak - Årsregnskapspliktig. 
 • Når ENK har ingen regnskapsplikt skal alltid bank komme via prefill og ikke via næringsspesifikasjonen. 

image-20231116155214-3

Angi:

Morselskap - Dersom selskapet er et morselskap, må man angi Ja. Morselskap er et valg i brønnøysundsrapporten.

Størrelsen på selskapet - Valg av "Mellomstor eller stor" aktiverer bruk av årsberetning

Antall årsverk - Legg inn tall på antall årsverk. Verdien overføres til lønnsnoten.

Antall ansatte - Legg inn tall på antall ansatte. Verdien overføres til årsberetning.

 

Innstillinger Regnskap og Revisjon

Dette er de ulike valgene som du ser på forsiden i Brønnøysundsrapporten. Angi:

 • Regnskapsreglene for små foretak er følgt: Ja/Nei
 • Regler som gjelder ved utarbeidelse av årsregnskapet. Standard valg er Regnskapslovens alminnelige regler. Øvrige valg er Forenklet IFRS og IFRS.
 • Revisjonsplikt: Ja/Nei
 • Autorisert ekstern regnskasfører - De 2 vaglene skal kun fylles ut når selskapstype er et AS.
 • Besluttet at regnskapet ikke skal revideres: 
  • Nei - Skal angis om du har meldt om dette i samordnet registermelding til Brønnøysund.
  • Ja - Åpner for muligheten å legge ved revisjonsberetning i årsarkivet. Når årsarkivet innholder en revisjonsberetning, vil den automatisk legges ved årsregnskapet ved innsendelse til Regnskapsregisteret.

image-20231109160011-1

 

Avanserte innstillinger

 • Bruk kontrollspørsmål. Ja = Du ønsker å bruke kontrollspørsmål til avstemming. 
 • Vise kvalitetssikret. Ja = Du ønsker å bruke "fire øyne-prinsippet" (alltid minst to personer som godkjenner alle avstemminger). Nei = Kun en person som godkjenner avstemminger.
 • Rapporterer land-for-land. Ja = Land-for-land rapportering
 • Oppdater resultat og balanseoppstilling. Ja = aktivering.

NB! Nedenstående 2 valg kan ikke reverseres. Det er kun når du jobber med kontointervall med 5-siffer som du skal svare ja. Det som skjer er at alle kontoer fristilles og alle kontoer må knyttes på nytt manuelt eller via intervaller. 

 • Bruk ordinære kontointervall (4-siffer) etter norsk standard. Ja = standard i Norge. Nei = Deaktivering. Merk at dette valget ikke kan reverseres! 
 • Behold denne filens kontokoblinger. Ja = standard i Norge. Nei = Alle regnskapslinjer blir fristilt fra skattelinjene.Merk at dette valget ikke kan reverseres! 

image-20231109160719-3

image-20231109160649-2