Capego Årsoppgjør - Import av SAF-t, SIE- og CSV-fil

I Capego Årsoppgjør kan du velge å importere saldobalanse fra SAF-t, SIE- eller CSV-fil (tekstfil)

 

Merk:

 • API / integrasjonen med regnskapsprogrammer gjør at du kan importere regnskapstall automatisk (inkludert hovedboktransaksjoner) til Capego Årsoppgjør.
 • CSV-filen inneholder kun saldobalanse.
 • Tidligere import av CSV-fil må slettes på klientkortet (høyreklikk på klientkortet; Slett data) før du importerer CSV på nytt.
 • SAF-t og SIE-filer inneholder både saldobalanse og hovedbokstransaksjoner. Filer inkluderer ikke noter.
 • Ny import av SAF-t og SIE-fil skriver over den gamle importen. Du kan også slette data på klientkortet gjennom å høyreklikke.
 • Hvis du i Capego Årsoppgjør allerede har tall for fjoråret, så er det viktig at du ved import av årets tall fra SAF-t fil tar bort hake for "Importer inngående balanse". Dette fordi SAF-t fil fra noen regnskapssystemer kan nulle ut fjorårets tall ved import.
 • Du kan også fjerne hake for "Importer transaksjoner".
 • Hvis fil for inneværende rapporteringsår ennå kun har balansetallene fra fjoråret og ikke resultattallene, importer foregående år og konverter til nytt år. Da får du med hele saldobalansen.
 • Har du problemer med import av SAF-t filer hvor det finnes transaksjoner med valuteringsdato i året etter regnskapsåret? Se eksempel med Visma Business hvordan du løser dette i flere regnskapsprogrammer.

image-20221129155423-1

  SAF-t fil

  • Velg et oppdrag (enten periodeavslutning eller årsavslutning) i oppdragsoversikten.

  image-20220901125114-1

  • Første gang man starter et oppdrag vil Import-knappen for å importere SAF-t filen være blå.
  • Import:
   • Klikk Import-knappen slik at filutforsker åpnes og du kan velge hvilken SAF-t fil du ønsker å importere.
   • Bruk "drag and drop" ved å flytte filen fra filutforskeren eller fra skrivebordet til vinduet hvor du kan importere SAF-t filen.

  image-20220901114113-3

  image-20220901120337-1

  • Klikk på Importer-knappen for å importere SAF-t filen

   

  SIE-fil

  Dersom du ønsker å importere en SIE-fil, gjør du dette ved å klikke på Importer-knappen som er markert på bildet

  image-20220901114737-4

  • Velg SIE-import
  • NB! Organisasjonsnummeret på SIE-filen må stemme med organisasjonsnummeret i Capego Årsoppgjør.

  image-20220901114854-7

  image-20220901121306-2

  • Klikk på Neste
  • Ved import av SIE-filer får du ulike valg som vist nedenfor.

  image-20220901121549-3

  • Trykk på OK for å fullføre import fra SIE-fil.

   

  CSV-fil (tekstfil)

  På samme måte kan du også velge import av CSV fil på samme sted som import av SIE-fil.

  • Klikk på image-20220901123202-1 for å få frem valget import av Tekstfil (CSV-fil).
  • NB! CSV-filen må ha en oppsett som er gjenkjennbart for Capego årsoppgjør. 
  • Hvis du mottar en saldobalanse fra en kunde, vennligst påse at saldobalanse er "ren". Det vil si at den kun inneholder Konto, Kontonavn og Saldo.
  • Det er mulig å importere saldo for i år så vel som saldo i fjor. 

  image-20220901123429-2

  • Husk å lagre denne som en CSV. fil:

   image-20220901123605-4

  • Hvis CSV. filen har samme oppsett som ovenfor eller flere kolonner som inneholder samme informasjon, vil Capego årsoppgjør gjenkjenne disse kolonnene.
  • Som vi ser nedenfor så har Capego Årsoppgjør identifisert kolonne for kontonr., kontonavn og definert første tallkolonne som saldo for 2022.  
  • Legg merke til at dersom man har en overskriftsrad, kan man bruke funksjonen i import ved å "ignorere" øverste linje. 

  image-20220901124004-6

  • Klikk på Importer-knappen for å starte import av saldobalansen fra csv-fil.