Capego Årsoppgjør - Opprett konto/saldobalanse manuelt

Ny regnskapslinje - opprett konto - i balanse eller resultatregnskapet

 

Merk:

  • Se manual om Kontostyring, dersom du ønsker å opprette en ny linje som ikke finnes fra før eller vil legge linjen på en spesifikk plass i enten balanse eller resultat.
  • Mulig å registrere både UB og IB manuelt. Se lengre ned.

 

Opprett konto

  • Velg menyknappen i Regnskapsfanen.
  • Klikk "Opprett konto".
  • Kontoen vil legge seg i henhold til standard kontoplan. Om du for eksempel oppretter konto 1925, vil denne legge seg under bankinnskudd fordi denne har kontonummerintervallet 1920-1945.

image-20230102105502-2

  • Legg til Konto og kontonavn. Du får opp kontonavn dersom denne finnes i standard kontoplan.
  • Angi Kontotype: Balanse eller Resultat.
  • Du kan legge til både IB og UB. 

image-20230130161357-1