Capego Årsoppgjør - Del 4: Last ned skattemelding fra Altinn

Last ned personlig skattemelding fra Altinn (forhåndsutfylt fra Skatteetaten)

For å laste ned preutfylt skattemelding, må du ha en elektronisk ID, f.eks. BankID

 

Merk:

 • Dersom skattemeldingen er tilgjengelig hos skatteetaten ("Min skatt"), bør du først laste den ned til Capego Årsoppgjør og deretter gjøre eventuelle endringer/tillegg i Capego Årsoppgjør.
 • Fastsatt skatt kommer med i nedlastingen. Dersom du eller din klient gjør manuelle endringer i Min skatt og sender disse inn, kommer disse endringene med i ny nedlasting til Capego Årsoppgjør.
 • Nedlasting av skattemeldingen skriver ikke over tidligere manuelt registrerte temaer, men du risikerer å få doble rader.
 • Nedlastet informasjon ser du i Oppsummering skattemelding - kolonne "Forhåndsutfylt".
 • Min skatt, Utvidet veiledning (merknader). Dette er kun til hjelp i Min skatt og er ikke knyttet til Skattemeldingen. Derfor følger merknader hverken med i nedlasting av forhåndsutfylt eller i innsending av skattemelding. Skatteetaten vurderer å åpne for at vi kan få lastet ned merknader med prefill neste år.

Nye opplysninger på skattemeldingen fra 3. part:

 • Skatteetaten varsler skattepliktig om at det har kommet nye 3. partsopplysninger etter at skattepliktig har åpnet skattemeldingen, men den ikke sendt inn (før frist).
 • Kommer det nye 3. partsopplysninger etter at skattemeldingen er sendt inn (fastsatt), går det ikke noe varsel til skattepliktig. Skatteetaten kan evt. saksbehandle i ettertid på grunnlag av de nye opplysningene.
 • 3. part er pliktig til å informere skattepliktig dersom de sender nye opplysninger som skal inngå på skattemeldingen etter frist for å sende grunnlagsdata til Skatteetaten (f eks 31. januar året etter inntektsåret).

Du må ha en av disse rollene for å laste ned preutfylt personlig skattemelding for andre personer:

 • Skatteforhold privatperson​ - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.
 • Begrenset signeringsrett - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.​
 • Regnskapsfører med signeringsrett - Rettighet gis via registrering av "Regnskapsfører" for selskapet i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. 

 

Arbeidsgang

Når klient er opprettet for en privatperson kan du laste ned personlig skattemelding fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen og se en oppsummering av skattemeldingen.

 • Åpne klientkort og klikk på Oppdrag Skattemelding
 • Klikk Tannhjul
 • Kobling mot Skatteetaten - Klikk Logg inn

image-20230414144020-10

 • Nytt vindu åpnes med elektronisk ID
 • Velg f eks BankID

image-20230414143012-7

 • Dette vinduet konmmer opp: Vellykket innlogging - Lukk vinduet

image-20230414142615-6

 • For å hente utkastet fra Skatteetaten - klikk "Oppdater".

image-20230414143659-9

 • Bekreftelse: Kobling mot Skatteetaten.
 • Gå til fanen "Skattemelding".

image-20230414142033-3

 • Oppsummering skattemelding: Nå ser du de forhåndsutfylte dataene i Skattemeldingen
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble eventuell ektefelle til personen under innstillinger "tannhjulet".
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.

image-20230414142000-2