Capego Årsoppgjør - Endringsmelding RF-1366

Hvis du selv oppdager feil, mangler eller har nye opplysning i din personlige skattemelding, kan du endre dette selv i skattemeldingen

Du kan endre opplysninger  3 år tilbake i tid

Egenfastsetting - Du er selv ansvarlig for å fastsette korrekt grunnlag for inntekts- og formuesskatten

Du kan skatteberegne i Capego Årsoppgjør - Også for ektefelle

 

 

Merk:

Inntektsår 2022

  • Endring av skattemelding er ennå ikke klargjort i Capego Årsoppgjør for skatteår 2022.
  • Endring kan leveres manuelt i Min skatt for personlig skattemelding.

Inntektsår 2021 og 2020

  • Er du bruker av vårt gamle produkt Skatt, kan du opprette endringsmelding for år 2021 og 2020 og sende endringsmelding til Altinn.
  • Endring kan leveres manuelt i Min skatt for personlig skattemelding.