Capego Årsoppgjør - Skattemelding for næringsdrivende inntektsåret 2023

For å få en mest mulig problemfri skattesesong, følg med på vår support-nettside, våre webinarer og på kurs.

Kom igang med inntektsåret 2023 - Skatteetaten informerer om at det vil kunne komme mindre endringer løpende for inntektsåret 2023, f.eks. for temaer og obligatoriske felter.

Vi anbefaler at du allerede nå oppdaterer til riktig rolle/rettighet i Altinn (se mer informasjon nedenfor).

 

  Merk:

  Vent med å opprette regnskapsår 2023 (inntektsår 2023) i Capego Årsoppgjør for Årsavslutning og Skattemelding. Vi kommer tilbake med mer informasjon i vårt webinar den 12. desember om ny skatterapportering for alle selskapsformer, med oppdatert informasjon om veien videre for en mest mulig problemfri skattesesong. Klikk her for påmelding. Capego Årsoppgjør blir oppdatert i slutten desember med temabasert skatt for selskaper (upersonlig skatt). Vi viser i webinaret hvordan dette vil fungere i programmet. Informasjon om oppdateringer finner du alltid i Capego Årsoppgjør. Det kommer opp et rødt varsel i megafonen - oppe til høyre i skjermbildet.

  Få en snikktitt på ny skattemelding for selskaper i Capego Årsopgjør, innspilt 31. okt 2023, 35 minutter:

  • Klikk her for å få en visning - programmet er under utvikling.
  • Dersom du vil teste hvordan temabasert skatt kommer å fungere for selskaper i Capego Årsoppgjør, så anbefaler vi at du oppretter et test-selskap: ENK/Personlig skattemelding. NB! Nå vil også selskaper få prefill/utkast som lastes ned fra Skatteetaten, på samme måte som det fungerer for ENK.

  Det er svært viktig at man gjør seg kjent med Capego Årsoppgjør ved å aktivt bruke våre onboarding-kurs med OnDemand videoer. Klikk her for påmelding.

  • Kom i gang med Capego Årsoppgjør - rabattkode: Oppgradering
  • Temabasert skatt - Personlig skattemelding
  • Temabasert skatt - Upersonlig skattemelding - lanseres i Q1 2024

   

  Kom igang med inntektsåret 2023

   

  Capego Årsoppgjør blir oppdatert i slutten desember med temabasert skatt for selskaper (upersonlig skatt). Informasjon om oppdateringer finner du alltid i Capego Årsoppgjør. Det kommer opp et rødt varsel i megafonen, oppe til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du også følger med på vår support-nettside, hvor vi fortløpende legger ut informasjon om Capego Årsoppgjør.

  • Majoriteten av organisasjonsformer som tidligere har rapportert 1028 + 1167 (dvs. virksomhetstype = Øvrig Selskap) vil fra og med desember-versjonen kunne starte opp inntektsåret 2023.
  • Enkelte spesielle tema f.eks. relatert til beskatning på Svalbard og utenlandsforhold, vil komme i løpet av Q1, 2024.
  • Parallelt vil vi også åpne opp for de andre virksomhetstypene løpende utover sesongen.
  • ENK 2023 skal være klar når forhåndsutfylte verdier slippes av Skatteetaten.

  image-20231031125709-1

  Vi anbefaler at du allerede nå oppdaterer til riktig rolle/rettighet

   

  For å laste ned preutfylt skattemelding og for å sende inn skattemelding til Altinn/Skatteetaten, må du ha riktig rolle hos Altinn og en elektronisk ID, f.eks. BankID.

  Vi anbefaler at du allerede nå oppdaterer til riktig rolle/rettighet om du ikke har en av nedenstående rollene allerede. Disse rollene støttes i den nye løsningen:

  • Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
  • Begrenset signeringsrett (SISKD)
  • Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
  • Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
  • Ansvarlig revisor (A0237)
  • Revisormedarbeider (A0238)
  • Revisorattesterer (A0298)
  • Kontaktperson NUF (KNUF)

  Les mer her: Ny Skattemelding for næringsdrivende (lenke til Skatteetatens nettsider.)