Capego Årsoppgjør - Kom i gang med skattemelding person

Arbeidsgang med lenke til detaljert beskrivelse - Oversikt med lenker

Annen nyttig informasjon

 

Merk:

 • For inntektsåret 2022 støtter vi ny skattemelding for personer (privatpersoner som rapporterer på fødselsnummer og enkeltpersonforetak) i Capego Årsoppgjør. Disse skattemeldingene kan ikke leveres fra vårt gamle skatteprogram Wolters Kluwer Skatt.
 • Kurs: Klikk her for å melde deg på - Onboarding-kurset  "Temabasert skatt i Capego Årsoppgjør". 
 • Følg med i megafonen i Capego Årsoppgjør, som oppdateres løpende med "Nyheter" og "Forbedringer og feilrettelser". 

 

Arbeidsgang

Oversikt

Detaljerte beskrivelser med bilder:

Annet:

 

Nyttig informasjon

 

Eiendomsregisteret (SERG)

 • Når du skal hente data fra Skatteetaten eller sende inn skattemeldingen så må du være innlogget - se bilde nedenfor.
  • Om problemer oppstår, sjekk at du ikke er blitt logget ut.
 • Når du laster ned forhåndsutfylte data fra Altinn, kommer informasjon om eiendom med.
  • Preutfylt formuesverdi kommer med i nedlastingen på de enkelte eiendomstyper.
 • Eiendomsinformasjon som ikke finnes i Prefill eller er feil, må korrigeres under temaet "Bolig og eiendeler".

image-20230626135859-1

 • Tema Bolig og eiendeler: Fast eiendom - register

image-20230626140347-2

 • Klikk på Norge for å få frem søkeknappen:

image-20230626134908-1

 • Fyll ut de markerte områdene og klikk på "Søk etter bolig eller eiendom". Du mottar da en Eiendomsidentifikator som vist nederst i bildet nedenfor. Dette forutsetter at eiendommen allerede er registrert i SERG.

image-20230626134908-2

 • Deretter er det viktig å påse at eiendommen som er opprettet under temaet Fast eiendom - register, blir tilknyttet eiendommen under temaet Bolig og eiendom:

image-20230626134908-3

 • Ved spesielle tilfeller/behov, overstyr og åpne disse feltene og legg inn markedsverdi, formuesverdi (begge fra boligkalkulator) og min andel av formuesverdi (beregner selv etter eierbrøk):

image-20230626135109-5

 

Tema: Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

 • Gjelder følgende ansvarsformer: Ansvarlig selskap, Selskap med delt ansvar, Indre selskap, Kommandittselskap, Partrederi, Annet.
 • RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. 
  • Sendes inn av selskapet i vårt gamle produkt Skatt eller i Capego Årsoppgjør på skjema slik som tidligere. 
 • Personlig skattemelding (gamle RF-1221): 
  • Tema: Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. 
  • Temaet er klassifisert som næring, med ordinær frist 31. mai. 

Eks på kjente årsaker når skattemelding blir avvist ved innsending:

 • Skatteyter var deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som ble avviklet i løpet av inntektsåret, eller at andelen er overdratt til andre. Skatteetaten forventer og krever at det leveres deltakeroppgave for den perioden frem til avvikling er overdragelse. Man skal levere deltakeroppgave for hver påbegynte måned man var deltaker.

image-20230703155650-1

Forhåndsutfylte opplysninger for inntekt og formue

 • Hvis inntektsposten eller formuesposten er preutfylt i skattemeldingen, men oppgis i næringsspesifikasjonen, må den skattepliktige huske å sette beløpet til 0 i skattemeldingen. Hvis ikke vil inntekten eller formuen beregnes begge steder.

Næringsdrivende som ikke har hatt aktivitet i inntektsåret

 • Må fylle ut og levere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen - kan ikke benytte leveringsfritak.
 • Må fylle ut næringsspesifikasjonen med 0 i resultat.

12-deler

 • Beregning fungerer bra i Capego Årsoppgjør, men Skatteetaten har problemer med å lese inn når over 6 måneder.
 • Løsning er å legge ved et vedlegg med bekreftelse av antall måneder. Skatteetaten vil oppdatere manuelt. Skatteetaten jobber på å forbedre innsending av 12-deler.

Valutakurser

 • Kilde er Skatteetaten/Norges Bank.
 • Hvis du ikke ønsker å bruke utenlandsk valuta, kan du oppgi alt i NOK.

RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkt

 • Dette er en løsning i år som er ønsket av kunder som har jobbet i vår gamle programvare Skatt.
 • Det gamle skjemaet "Registrer for aksjer og aksjefond" i Skatt overføres til Capego Årsoppgjør, som grunnlag for registrering. 
 • Dette er ikke en del av den nye skattemeldingen og har ingen kobling mot aksjetemaene der.
 • Se bilde nedenfor hvordan du overfører RF-1159 fra vår gamle programvare Skatt til de nye temaene under Finans. 
 • Merk at importfunksjonen nullstiller alle tema under finans som allerede er registrert.

Neste inntektsår skal også alle andre selskapstyper inn på ny skattemelding, og vi planlegger da å enten konvertere innholdet til et nytt verdipapirregister eller koble det direkte til verdipapirtemaene. Informasjon som du legger inn i år vil du ha nytte av neste år.

image-20230508171154-1