Capego Årsoppgjør - Bolig og Eiendeler, person

Boligkalkulator og kalkulasjonsfaktorer finnes hos Skatteetaten ved å klikke her.

 

 

Merk:

  • Skatteetaten endrer ikke tema for eiendom for inntektsåret 2023.
  • Det betyr at det vil være felles modell for tema for personlig og upersonlig skattepliktig.  
  • SERG - er en unik eiendomsidentifikator fastsatt av Skatteetaten for å identifisere hele eller en gitt del av fast eiendom.
  • Nedlastning av eiendomsidentifikator gjelder for personlig skattemelding med/uten ENK.
  • For selskaper er det ikke lagt til rette for nedlasting av eiendomsidentifikator (SERG). Her skal verdien legges inn under Bolig og eiendom.
  • Alle utvidelser på personlig skattepliktig blir tilgjengelig i eiendoms modeller for upersonlig og selskaper med deltakerfastsetting (SDF) (som ikke obligatoriske felt) for inntektsåret 2023.

 

 

Arbeidsgang 

SERG identifikator - Beskrivelse er under utarbeidelse.

 

Det vil komme endringer på eiendomsområdet for inntektsåret 2024