Capego Årsoppgjør - Grunnlagsdataskjema

Grunnlagsdataskjema: opprette, fylle ut og sende inn til Altinn

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar.

 

Grunnlagsdataskjema:

  • RF-1139 Tredjepartsopplysninger - boligselskap
  • RF-1140 Tredjepartsopplysninger - boligsameie
  • RF-1183 Tredjepartsopplysninger - innskudd, utlån og renter
  • RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn
  • RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

 

Arbeidsgang:

  • Stå i fane Skattemelding
  • Klikk pluss-tegn for å opprette grunnlagsdataskjema og velg Øvrige. Øvrige inkluderer bl a grunnlagsdataskjema.

image-20230125130942-1