Capego Årsoppgjør - Skattemelding næringsdrivende inntektsåret 2022

Skattemelding næringsdrivende/selskaper

Capego Årsoppgjør er oppdatert med samtlige skatteskjemaer, satser og er tilrettelagt for innsendelse til Altinn for selskaper

 

Merk:

For inntektsår 2022 støtter vi rapportering på skjema i både vår gamle programvare Skatt og i Capego Årsoppgjør. For inntektsår 2023 kommer vi til å støtte temabasert rapportering for selskaper i Capego Årsoppgjør. Skattemelding vil da ikke kunne leveres fra vårt gamle skatteprogram Skatt. Mer informasjon kommer senere i år. 

 • Ny funksjon fra Skatteetaten med forhåndsutfylling i skattemeldingen for upersonlig skattepliktig er ikke lagt til rette i våre produkter for inntektsåret 2022:
  • Underskudd til fremføring
  • Skattefunn/FoU
  • Aksjer og verdipapirer
  • Deltakerinformasjon fra SDF (egenkapital og eierandel)
 • RF-1022 Lønns og pensjonskostnader skal ikke leveres i ny skattemelding (tema-basert). I Capego Årsoppgjør sender du skjema-basert for inntektsår 2022 og da sender man inn RF-1022.
 • Vårt gamle skatteprogram vs Capego Årsoppgjør

 

Nyttig informasjon hos Skatteetaten

For å kunne sende inn årsregnskapet til Brønnøysund og upersonlig skattemeldingen til Altinn, må du legge til Datasystem ID og passord

Roller i Altinn

 • Sjekk at de som skal jobbe med skattemeldingen eller signere og sende inn har de riktige rollene og rettigheter. 
 • Disse rollene støttes ikke lengre for innsending av ny skattemelding: Revisorrettighet (REVAI), Regnskapsmedarbeider (REGNA), utfyller/innsender (UTINN). Har regnskapsfører/revisor en av disse rollene i dag må de få tildelt nye roller.

image-20230213124934-1

   

  Skatteetatens kalender - Frister og oppgaver for næringsdrivende

  Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende.

  • Frist for å søke om utsettelse er 31. mai.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget.

   

  Oppdatering Capego Årsoppgjør pr. 25. januar

  Skjemaer

  Samtlige skatteskjemaer er nå oppdatert for 2022. En god del rettledninger til skjemaene er også oppdatert. Resten oppdateres via internett etter hvert som de er klare fra Skatteetaten.  

  • Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. (RF-1501) og næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) har fått store endringer i denne versjonen.
  • Det er også omfattende endringer i skjemaene for petroleumsbeskatning (RF-1323 og RF-1346). Alle kjente endringer er inkludert i denne versjonen, men vi har fått signaler fra Skattedirektoratet om at Oljeskattekontoret har sett behov for noen endringer i RF-1346. 
  • Det er støtte for alle kraftskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153, RF-1156 og RF-1161.

  Satser

  • Skattesatsene i skjemaene er oppdatert med de nyeste fastsatte satsene.
  • Normrenten ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen og rentesatsen for friinntekt i kraftforetak fastsettes normalt først i slutten av januar. Satsene oppdateres automatisk i programmet når de foreligger. 


  Oppdatering Capego Årsoppgjør 16. februar

  Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028, RF-1215, RF-1245 og RF-1323 den 16. februar.

  Innsendelse til Altinn for selskaper

  • Nå kan man sende inn skattemeldinger for selskaper. Altinn har nettopp åpnet opp for innsendelse for aksjeselskaper, selskaper med deltakerfastsetting, NOKUS-selskaper og selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven § 1. Vi har implementert de nyeste Altinn-definisjonene som må til for å gjøre slik innsendelse mulig.

  Petroleumsbeskatning

  • Det er foretatt endringer i skjemaene for petroleumsbeskatning (RF-1323 og RF-1346) siden forrige versjon i januar.