Capego Årsoppgjør - Skattemelding person

I Capego Årsoppgjør ligger skattemelding og næringsspesifikasjon på privatpersonen

Du får samlet alt i ett og samme system - både den personlige delen og næringsdelen

Du får skatteberegning for privatpersoner - du ser registrerte opplysninger for ektefeller

 

Merk:

I forbindelse med at de gamle skatteskjemaene forsvinner, og at vi går over til temabasert skattemelding, tilbyr vi et forhåndsinnspilt kurs hvor vi går igjennom vår nye skattemodul i Capego Årsoppgjør. Vi går igjennom skattemeldingen for person og dekker både med og uten næring (ENK). Kursinnholdet vil bli løpende oppdatert med nye videoer, og blir etter hvert inndelt i temaer. 

Videoene følger vår arbeidsgang nedenfor.

 • Du får tilgang til On Demand-kurset i 180 dager etter bestillingsdato.
 • I denne perioden kan du se alle videoene når det passer deg, så mange ganger du ønsker.
 • Kursinnholdet vil bli oppdatert løpende med nye videoer, og blir etter hvert inndelt i temaer. 

 

Som følge av Skatteetatens endring "Fra Skjema til Tema"

 • For inntektsår 2022 støtter vi ny skattemelding for personer (privatpersoner som rapporterer på fødselsnummer og enkeltpersonforetak) i Capego Årsoppgjør.
 • Disse skattemeldingene kan ikke leveres fra vårt gamle skatteprogram Skatt.

 

De nærmeste milepælene i Capego Årsoppgjør

 • Vi har åpnet for arbeid med næringsspesifikasjon og ENK-delen av skattemelding på person i Capego Årsoppgjør. 
 • I løpet av april, etter at Skatteetaten har levert alle personlige skattemeldinger pr 31. mars, legger vi til rette for nedlasting av skattemeldingen fra Altinn og arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.
 • Vi forventer at det vil komme løpende oppdateringer i april som inneholder mindre endringer.
 • Innsendelse av skattemelding for person uten næring kan gjøres i Capego Årsoppgjør fra medio april.
 • Innsendelse av skattemelding for personlig næringsdrivende kan gjøres i Capego Årsoppgjør fra medio mai.

Følg med i megafonen!

 

   Nyttig informasjon hos Skatteetaten

    

   Altinn

   Skatteetaten - Skattemelding roller i Altinn - næringsdrivende/ENK

   Når du leverer på vegne av andre: Tidligere var det mulig å delegere rettigheter knyttet til innsending av enkeltskjema i Altinn. Den muligheten finnes ikke for ny skattemelding. Du må ha en av disse rollene for å sende inn ny skattemelding og næringsspesifikasjon på vegne av enkeltpersonforetak:

   • Skatteforhold privatperson​
   • Begrenset signeringsrett​
   • Regnskapsfører med signeringsrett

   Innsending til Altinn:

   • For å kunne sende inn årsregnskapet til Brønnøysund og skattemeldingen til Altinn, må du legge til Datasystem ID og passord. Les mer her.

    

   Frister

   • Skatteetaten publiserer skattemeldingen puljevis fra 14.-31. mars
   • Skattemelding person - innsendingsfrist 30. april (2. mai)
   • Skattemelding person med næring - innsendingsfrist 31. mai 

   Skatteetatens puljer:

   • Ikke-elektroniske brukere inngår i puljene og utkast produseres fortløpende. Brukerne får ikke varsel om at skattemelding er klar. Skatteetaten produserer papir-utkast som sendes ut.
   • Elektroniske brukere vil finne en elektronisk versjon av skattemeldingsutkastet på skatteetaten.no.
   • Har man ikke elektronisk bruker må man først opprette dette for å finne utkastet på skatteetaten.no.
   • Familie (ikke samboere) skal som hovedregel samles i samme pulje.

   Skatteetatens kalender - datoer og frister for person

   • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Fristen for å levere er 30. april. Siden dette er en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med tirsdag 2. mai.
   • Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende. Fristen for å levere er 31. mai.

   Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

   • Frist for å søke om utsettelse er 30. april.
   • Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din. Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. 

   Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende

   • Frist for å søke om utsettelse er 31. mai.
   • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget.

    

   Annet

    Forhåndsfylte opplysninger for inntekt og formue:

    • Hvis inntektsposten eller formuesposten er preutfylt i skattemeldingen, men oppgis i næringsspesifikasjonen, må den skattepliktige huske å sette beløpet til 0 i skattemeldingen. Hvis ikke vil inntekten eller formuen beregnes begge steder.

    Næringsdrivende som ikke har hatt aktivitet i inntektsåret:

    • Må fylle ut og levere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen - kan ikke benytte leveringsfritak.
    • Må fylle ut næringsspesifikasjonen med 0 i resultat.