Capego Årsoppgjør - Del 6: Feilsøk i Skattemelding

Kontrollpunkter - 180 aktuelle kontroller for å avdekke mangler før innsendelse

Brukertips - hvordan feilsøke når kontrollene ikke avdekker mangler før innsendelse

Nullstilling av prefill - ved problemer med preutfylt informasjon etter en oppdatering av Capego Årsoppgjør

 

Merk:

Den strenge valideringen i Temabasert skatterapportering skyldes at Skatteetaten vil ha bedre kvalitetssikring av dataene som sendes inn. Dette medfører ekstra utfordringer i Capego Årsoppgjør og for deg som bruker i år. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre innsending. 

 • Vi oppdaterer Capego Årsoppgjør løpende med nye kontroller for å avdekke mangler før innsendelse, bl.a. etter innspill fra mange kunder.
 • Etter slike oppdateringer kan det oppstå problemer med de preutfylte dataene som allerede er lastet ned fra Min Skatt. Da bør man nullstille prefill og laste ned dataene på nytt. Beskrivelse av hvordan dette gjøres finnes nederst på siden.
 • Etter oppdatering kan det også oppstå problemer med innsending dersom man manuelt har korrigert tall i en tidligere versjon av programmet. Da må man inn og korrigere disse tallene på nytt.
 • Hvis innsendingen mot formodning fortsatt feiler, vennligst send inn en helt ny supportsak til support@wolterskluwer.no. Beskriv problemet, legg ved XML-filer og kopier inn feilmeldingen i tekst-feltet. Opplys hvilken programversjon du benytter. Klikk på spørsmålstegnet "Capego Årsoppgjør support" for å se din programversjon.
 • Har du fått utsettelse med personlig skattemelding, men fortsatt får feilmelding ved innsending, bør du se vårt webinar som er laget for alle som opplever utfordringer med valideringsfeil ved innsending. Se webinaret her.

 

Kontrollfunksjonen - forebygger feil ved innsendelse

 

 • Kontrollfunksjonen «Kontroller» med eventuelle varsler finnes øverst på siden for Skattemelding og fanen "Ferdigstill".
 • Ved varsel må dataene korrigeres, registreres eller slettes i tema.
 • Klikk på det aktuelle varselet for å komme direkte til temaet.

image-20230531132933-1

image-20230606144026-2

 

Brukertips - hvordan feilsøke når kontrollene ikke avdekker mangler før innsendelse

 

Tema som har verdi "0" eller blankt felt stopper ved innsendelse

 • Eksempelet nedenfor viser feil registrering av nærings- og personinntekt fra næringsvirksomhet som ikke avdekkes av kontrollfunksjonen. Skattemeldingen stopper ved innsending.
 • "Samlet" som er gulet i eksempelet er tomt og må korrigeres eller slettes.
 • "Samlet gjeld og formuesobjekter" er korrekt.

image-20230606144402-3

 

 • Klikk på pennen for å korrigere/ slette blankt felt.

image-20230606145408-5

 • Velg "Slett"

image-20230606145434-6

image-20230606145515-7

 • Egenkapitalavstemmingen er nå korrekt og innsendingen vil fungere.

image-20230606145557-9

 

En vanlig feilkilde som stopper innsendingen er at det har blitt opprettet flere næringer enn det som faktisk skal rapporteres (denne feilen skal avdekkes av kontrollfunksjonen i versjon 1.11.44.7. og senere)

 • Se også eksempel ovenfor.
 • Sjekk om det ved et uhell har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere.
 • Dersom kun er en næring så skal det kun være ID 1 tilgjengelig på flere temaer.
 • Sjekk i hovedsak Grunnlag=>Beregning av næringsinntekt og Grunnlag=> Beregning av personinntekt.
 • Dersom temanavnet endrer seg til Fordelt beregnet næringsinntekt eller Fordelt beregnet personinntekt, så er det flere enn en næring opprettet. Sjekk om nødvendig også hovedtema Næring under personlig skattemelding.

Endring i regnskapsplikt fra første overføring ENK=>Personlig skattemelding, med senere oppdatering

 • Dette kan medføre at midlertidige forskjeller eller lignende som ikke behandles likt i de forskjellige regnskapsplikttypene, fortsatt blir liggende i bakgrunnen.
 • Regnskapsplikt skal kun styres fra ENK og ikke under Vilkår for beskatning.
 • Det kan derfor være behov for å slette tilkoblingen til ENK, sørge for riktig linjeinndeling (se under) og påse riktig innstilling for regnskapsplikten, før man på nytt kobler ENK til person. 

 

Melding om at enkelte kontoer mangler postkoder

 

Full regnskapsplikt - Renter bank

 • Ved Full regnskapsplikt kommer renter bank inn på Resultat og Balanse og videre til skatteberegning.
 • Når de samme rentene kommer inn med prefill, så skal ikke de overstyres til 0 på temaet Bank- og kontoopplysninger (kan komme feilmelding ved innsendelse).
 • Rentene fra prefill skal stå uendret, og så legger man inn rentekostnader og renteinntekter i post 0660 og 0860 under permanente forskjeller. Da utligner man det som ligger i Næringsspesifikasjonen/Resultat og balanse.

 

Ingen regnskapsplikt - Bankdata

 • Når ENK har ingen regnskapsplikt skal alltid bank komme via prefill og ikke via næringsspesifikasjonen. 
 • Har du nullet bankdata og krysset for at det rapporteres via næringsspesifikasjonen så er det feil. Da må man nullstille endringen slik at bank oppe på skattemeldingen er samme som prefill og markere for at bankinnskudd utelates fra skattemeldingen under næringsspesifikasjonen.

 

Bankkonto barn (oppdatering Capego Årsoppgjør 6. juni)

 • Min skatt:
  • Hele bankinskuddet (beløpet) ligger på en forelder og du ser %-fordeling (f eks 50).
  • Oppsummert skattemelding viser korrekt fordelt beløp.
 • Capego Årsoppgjør - speiler oppsettet i Min skatt når du laster ned Prefill.
  • Du skal ikke korrigere beløpet.
  • Beløpet blir korrekt fordelt i oppsummert skattemelding.

 

Tema Gevinst og tapskontoer

 • Næringsspesifikasjon=>Driftsmidler=>Gevinst og tapskontoer.
 • Bruk tema Gevinst og tapskontoer hvis du har ENK som er knyttet til privatperson/innehaver.
 • Dersom du ikke har ENK knyttet til privatperson, så skal du ikke sende næringsspesifikasjon. Tema fra Næringsspesifikasjon=>Driftsmidler=>Gevinst og tapskontoer blir da ikke med på privat skattemelding, og nedenstående løsningen må benyttes jf. link.
 • Klikk på "Hjelp til å fylle ut i ny skattemelding" litt nede på siden: https://www.skatteetaten.no/skjema/gevinst--og-tapskonto/

 

Gaver til frivillige organisasjoner

image-20230622134538-1

Skjermingsfradrag - 2,1% under Tema Beregning av personinntekt

 • Løsning i dag, om renten savnes, er å manuelt registrere skjermingsrente 2,1% under Tema Beregning av personinntekt.

 image-20230531111405-3

image-20230531111325-2

 

Saldoavskrevet anleggsmiddel og gevinst- og tapskonto (oppdatering Capego Årsoppgjør 6. juni)

 • Om feilmelding og/eller varsel om anlegg/driftsmidler, les mer her.

 

Overskudd av utgiftsgodtgjørelse (oppdatering Capego Årsoppgjør 6. juni)

 • For overskuddsberegning hvor antall døgn med slik godtgjørelse skal benyttes ble antall døgn ikke lastet ned fra Skatteetaten. Overskuddet på godtgjørelser ble feil i oppsummering av skattemelding og i skatteberegningen i Capego. Innsendelse til Skatteetaten ble likevel riktig. For å få riktig presentasjon i oppsummering av skattemelding i Capego må ny nedlasting av fra Skatteetaten foretas.

   

  Næringsbil (oppdatering Capego Årsoppgjør - kommer)

  Hvis man har ENK med full regnskapsplikt, og innehaver har næringsbil med tilbakeføring for privat bruk, så er det en feil som medfører at beløpet blir inntektsført/kreditert to ganger i skattemeldingen. Det blir overført til Resultat og Balanse i næringsspesifikasjonen kontogruppe 7099, men også tatt med som tillegg i næringsinntekten under post 0678 i permanente forskjeller. Det kommer en rettelse på dette i neste versjon, og vi anbefaler å vente på den. Men som en workaround kan man velge å ta bort den permanente forskjellen (høyre museklikk på feltet, velg åpne låst felt, slett beløpet). Kan kun brukes dersom virksomhetens kostnader overstiger tilbakeføringsbeløpet, se avsnitt 3 under.

  Man kan få en feilmelding der det oppgis differanse mellom kalkulert forventet beløp, og innsendt beløp. Beløpet utgjør avskrivingsbeløpet, og er noe som ikke rapporteres. Det kommer en rettelse på Næringsbil som gjelder disse tilfellene uten tilbakeføring og uten privat bruk. Avskrivingsbeløpet tas bort og vises ikke i de tilfellene etter oppdatering.

  Litt om hvordan funksjonen fungerer når man ved full regnskapsplikt har mindre kostnader enn tilbakeføringsbeløpet på temaet næringsbil. Da blir ikke tilbakeføringsbeløpet overført til Resultat og Balanse i næringsspesifikasjonen, men da automatisk til post 0678 under permanente forskjeller. Dette for at vi ikke kan ha negative fortegn i den nye næringsspesifikasjonen.

   

  Øredifferanser

  • Valideringsfeilmelding som gjelder øredifferanser er uvesentlige og har ingen betydning for at innsendelsen stopper. Men de blir synlige i feilmelding når noe annet er problemet. Start med å se på feilsøk som vi beskriver i denne manualen.
  • Har du ørediffer i Årsavslutningen? En mulig løsning kan være å fjerne disse. Deretter oppdatere skattemeldingen. 

   

  Differanser større beløp

  Det vanligste er at vi finner denne feilen på driftsmidlene, dvs sjekk driftsmidlene.

  • Har du ikke avskrivbare driftsmidler som ikke er medtatt på andre tema, så er det et kryss for å inkludere verdien i formue.
  • Det kan være lurt å se om eiendelene er koblet riktig ENK, samt se hvilke konti som ekskluderes på resultat og balanse. For å se dette må du aktivere visningen av det under Vilkår for beskatning.

   

  Manglende overføring av formue/gjeld fra virksomheten til skattemeldingen

  • Kan ha årsak i manglende fastsetting av kommune på næringen.

    

   Automatisert løsning for innbetalt forskuddsskatt (Oppdatering Capego Årsoppgjør 19. juni)

   Tidligere ikke automatiserte løsning:

   • Det medfører at print til PDF ikke viser avregningen. Du kan redigere manuelt i skatteberegningen gjennom å overstyre feltet (høyreklikk).
   • Skatteetaten har allerede beløpet registrert, så det påvirker ikke innsending av skattemelding.

    

   Nullstilling av prefill - ved problemer med preutfylt informasjon etter en oppdatering av Capego Årsoppgjør

    

   Noen ganger må man i tillegg til nullstilling av prefill, slette data på temaer

   • Kan kreve oppdatering av preutfylt info.
   • Denne må da nullstilles fra et valg under Vilkår for beskatning, Marker "Nullstille for ny nedlasting fra Skatteetaten" og klikk på "Nullstill". 
   • Lagre deretter filen (Oppdraget)
   • Lukk oppdraget (personlig skattemelding)
   • Åpne på nytt før pålogging og nedlasting av ny preutfylt informasjon.
   • De nedlastede tallene i Oppsummering av Skattemelding vil ikke forsvinne når du nullstiller, men knappen "Oppdater" blir synlig for ny nedlasting:

   Klick nullstill

   NO Prefill oppdater